Course Image Türkisch - Wissenschaftskommunikation (4 SWS) - A. Kırlangıç-Joumarin - Wintersemester 2021/22

Türkisch - Wissenschaftskommunikation (4 SWS) - A. Kırlangıç-Joumarin - Wintersemester 2021/22

Dersin içeriğinde Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkiler tarihsel bir perspektifle ele alınacak ve ilgili hukuki konular (dijitalleşmenin getirdiği sosyal ve hukuki sorunlar, uluslararası insan hakları sorunları v.b.) incelenecektir. Her iki ülke için de önemli olan güncel ekonomik, sosyal ve kültürel olaylar tartışılacaktır. Dersin amacı Türkçede sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin akademik düzeyde kullanımını kazandırmaktır. Katılımcıların kurs boyunca yapılacak olan okuma, anlama, dinleme ve eleştirel yazım çalışmaları ile dönem sonunda gerçekleştirilecek UNIcert® III dengi sınava hazırlanması hedeflenmektedir. Ders materyalleri öğretmen tarafından verilecektir.