Course Image Polnisch C1 Schriftliche Wissenschaftskommunikation

Polnisch C1 Schriftliche Wissenschaftskommunikation

Co w prasie piszczy? Polska w lustrze publicystyki prasowej Głównym celem kursu jest rozwijanie sprawności pisania. Punktem wyjścia będzie analiza aktualnego dyskursu publicystycznego – zagadnień społecznych, kulturalnych i politycznych w Polsce. Na tej podstawie studiujący poznają różne strategie tworzenia tekstów i sami staną się autorami komentarzy, tekstów argumentacyjnych, esejów. Zajrzymy do różnych periodyków: dzienników, tygodników, miesięczników. Na zajęciach pojawią się dodatkowo ćwiczenia z zakresu stylistyki, gramatyki i słownictwa. Ponadto poznamy ciekawe narzędzia online przydatne podczas pisania tekstów.
Course Image Juristische Fachsprache / Język prawa Wintersemester 2023/24

Juristische Fachsprache / Język prawa Wintersemester 2023/24

Kurs ma na celu rozwijanie sprawności językowej, tak aby umożliwić studentom komunikację ustną i pisemną w zakresie języka specjalistycznego oraz funkcjonowanie w polskojęzycznym środowisku prawniczym. Kurs jest z jednej strony uzupełnieniem i podniesieniem poziomu języka ogólnego, z drugiej zaś daje możliwość zapoznania się ze strukturami języka formalnego jak również poszerzenia zakresu słownictwa prawniczego poprzez pracę z tekstami specjalistycznymi różnego rodzaju (dokumenty, artykuły fachowe, teksty ustaw, ekspertyzy, wyroki itp.).