Course Image Sprachmittlung und interkulturelle Mediation mit dem Schwerpunkt Deutsch WS 2020-20219-2020

Sprachmittlung und interkulturelle Mediation mit dem Schwerpunkt Deutsch WS 2020-20219-2020

Einführung in die Sprachmittlung im Bereich Deutsch und Polnisch Sprachen: Deutsch und Polnsich Języki: polski i niemiecki
Course Image Einführung in die Fachsprache Jura WS 2020/21

Einführung in die Fachsprache Jura WS 2020/21

Kurs ma na celu rozwijanie sprawności językowej, tak aby umożliwić studentom komunikację ustną i pisemną w zakresie języka specjalistycznego oraz funkcjonowanie w polskojęzycznym środowisku prawniczym. Kurs jest z jednej strony uzupełnieniem i podniesieniem poziomu języka ogólnego, z drugiej zaś daje możliwość zapoznania się ze strukturami języka formalnego jak również poszerzenia zakresu słownictwa prawniczego poprzez pracę z tekstami specjalistycznymi różnego rodzaju (dokumenty, artykuły fachowe, teksty ustaw, ekspertyzy, wyroki itp.).
Course Image Schriftliche Wissenschaftskommunikation WS 2020-21: Sukces przedsiębiorczości: analiza polskiej elity gospodarczej po 1989 r.

Schriftliche Wissenschaftskommunikation WS 2020-21: Sukces przedsiębiorczości: analiza polskiej elity gospodarczej po 1989 r.

Sukces przedsiębiorczości: analiza polskiej elity gospodarczej po 1989 r. Po obaleniu systemu komunistycznego na przełomie lat 80. i 90. XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczął się proces budowy państw demokratycznych. Transformacja ustrojowa pociągnęła za sobą poważne zmiany w strukturze społeczno-ekonomicznej i dała istotny impuls do restrukturyzacji przedsiębiorstw. Polityka przemian własnościowych, polegająca przede wszystkim na wspieraniu przedsiębiorczości, rozwoju prywatnych przedsiębiorstw oraz prywatyzacji dawnych przedsiębiorstw państwowych, była głównym celem ustrojowych przeobrażeń gospodarki. Kurs nawiązuje do zajęć dr Anny M. Steinkamp i prof. UKW dr. hab. Sławomira Kamosińskiego.