Course Image Schriftliche Wissenschaftskommunikation - Sztuka słowa pisanego

Schriftliche Wissenschaftskommunikation - Sztuka słowa pisanego

Głównym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu końcowego. Na podstawie aktualnych zagadnień (nie tylko politycznych, ale również kulturalnych, społecznych i gospodarczych) ćwiczone będą wszystkie sprawności językowe. Główny nacisk położony zostanie na budowanie i redagowanie tekstu oraz na analizę jego struktury i kompozycji (teksty różnego rodzaju: artykuły, felietony, eseje, recenzje, streszczenia, komentarze, teksty reklamowe itp.). Punktem wyjścia będą autentyczne teksty mówione i pisane z uwzględnieniem różnic między obydwoma rodzajami użycia języka.
Course Image Sprachmittlung und interkulturelle Mediation mit dem Schwerpunkt Deutsch WS 2022-2023

Sprachmittlung und interkulturelle Mediation mit dem Schwerpunkt Deutsch WS 2022-2023

Einführung in die Sprachmittlung im Bereich Deutsch und Polnisch Sprachen: Deutsch und Polnsich Języki: polski i niemiecki
Course Image Juristische Fachsprache / Język prawa Wintersemester 2022/23

Juristische Fachsprache / Język prawa Wintersemester 2022/23

Kurs ma na celu rozwijanie sprawności językowej, tak aby umożliwić studentom komunikację ustną i pisemną w zakresie języka specjalistycznego oraz funkcjonowanie w polskojęzycznym środowisku prawniczym. Kurs jest z jednej strony uzupełnieniem i podniesieniem poziomu języka ogólnego, z drugiej zaś daje możliwość zapoznania się ze strukturami języka formalnego jak również poszerzenia zakresu słownictwa prawniczego poprzez pracę z tekstami specjalistycznymi różnego rodzaju (dokumenty, artykuły fachowe, teksty ustaw, ekspertyzy, wyroki itp.).