Course Image B2.2: Mündlicher Ausdruck - semestr zimowy 2023/2024

B2.2: Mündlicher Ausdruck - semestr zimowy 2023/2024

Oberstufe - Mündlicher Ausdruck Aleksandra Kubicka Kurs ma celu doskonalenie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w języku polskim. Podczas kursu studiujący poznają techniki konwersacyjne (dyskusje, wypowiedzi na aktualne tematy z życia politycznego, kulturalnego i społecznego, referaty) oraz ćwiczą rozumienie ze słuchu (audycje radiowe, reklamy, programy telewizyjne itp.). Kurs przygotowuje do egzaminu Unicert II (rozumienie ze słuchu oraz mówienie). Podczas kursu korzystać będziemy również z podręcznika „Hurra!!! Po polsku 2 Nowa edycja” (ISBN: 978-83-60229-54-5) Agnieszki Dixon i Agnieszki Jasińskiej, lekcje 11 – 20.
Course Image Polnisch B2.2 Schriftlicher Ausdruck WiSe 2023/24

Polnisch B2.2 Schriftlicher Ausdruck WiSe 2023/24

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętności pisania. Studenci poznają techniki pisania tekstów: tekst argumentacyjny, streszczenie, komentarz (wyrażenia, kompozycja); powtarzają i utrwalają wybrane zagadnienia gramatyczne i stylistyczne; ćwiczą pisanie na czas. Pogłębiana jest również umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Podczas kursu korzystać będziemy z autentycznych tekstów poruszających aktualne tematy z życia społecznego, kulturalnego i politycznego oraz z podręcznika Agnieszki Dixon i Agnieszki Jasińskiej "Hurra!!! Po polsku 2. Nowa edycja" (ISBN: 978-83-60229-54-5), lekcje 11 – 20. Kurs przygotowuje do egzaminu Unicert II (część pisemna).