>>> mehr von Pola Ostałowska und Jan Jędrzejewski zum Deutsch-Polnischen Jurastudium

Adresi açmak için https://www.youtube.com/watch?v=ms01bKu99ag&t=460s bağlantısını tıklayın.