Giriş yap

Oturum desteği etkin olmalıdır Oturum desteği etkin olmalıdır Yardımı
Bazı derslere misafir olarak erişebilirsiniz

Buraya ilk defa mı geliyorsunuz?

The login credentials correspond to your login of your E-Mail account.

Students
Username and password is the same as the login to the Hisportal.

Login: euv12345

Password: E-Mail password

Employees
Please type the login credentials to your E-Mail account.

Login: amustermann

Password: E-Mail password